1   2   3   4   5   6   7   8   9
Pinzal Masson Nervio Transversal Masson
Cerebelo Impregnación Metalica
Colon H-E
Corteza Cerebral H-E Amígdala Palatina H-E
Pulmón H-E
Bazo H-E
Pene Masson

Glándula Suprarrenal

H-E

Estómago Masson

1   2   3   4   5   6   7   8   9