1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ureter Masson
Nervio Periferico H-E
Ganglio Intertraqueobronquial con HE
Epiglotis Verchoff
Tiroides H-E
Calota de feto con HE
Corteza Cerebral Impregnación Metalica
Pancreas H-E

Nodos S-A

Masson

Ovario H-E
Duodeno H-E

1   2   3   4   5   6   7   8   9