1   2   3   4   5   6   7   8   9
Tendón Masson Modificado
Aorta Verchoff
Piel con Granuloma Masson Modificado Cuello Uterino H-E
Cordón Espermático H-E
Piel Delgada H-E
Vejiga Gallego
Plexos Coroides H-E
Tráquea H-E
Lengua Masson

Lengua Papilas

H-E

Intestino Delgado

H-E

1   2   3   4   5   6   7   8   9