1   2   3   4   5   6   7   8   9
Médula Espinal con Klüver-Barrera Mesencefalo Klüber-Barrera Células Plasmáticas H-E
Glándula Mamaria H-E
Vesicula Biliar H-E
Piel Delgada Masson

Corteza Cerebral, Astrocitos

Impregnación Metalica

Corteza Cerebral Impregnación Metalica Hueso Lijado
Riñn H-E Cerebelo Klüver-Barrera

1   2   3   4   5   6   7   8   9